Zakon o fiskalizaciji

ZAKON O FISKALIZACIJI

Podsećamo Vas da su, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, svi obveznici fiskalizacije u obavezi da najkasnije do 30. aprila 2022. godine pređu na novi model fisklalizacije, koji podrazumeva upotrebu novog hardverskog i softverskog rešenja.

S tim u vezi, pozivamo Vas da, ukoliko niste obveznik fiskalizacije, a niste podneli prijavu za izdavanje bezbednosnog elementa, u što kraćem roku preko elektronskog servisa za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave ePorezi, podnesete prijavu za izdavanje istog.

Takođe, ukoliko ste preuzeli bezbednosni element, a isti još uvek niste stavili u funkciju, pozivamo Vas da pređete na novi sistem fiskalizacije ne čekajući krajnji rok, jer će se na taj način izbeći mogući tehnički problemi u vezi insatalcije novih uređaja.

Skrećemo pažnju da imate u vidu i neradne dane za Uskršnji praznik u periodu od 22.04 do 25.04.2022. godine.

Sve što je potrebno je da preko elektronskog servisa za fisklaizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili. Važno je da obveznik naruči elektronski element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Poreska uprava je do sada odobrila čak 303 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja. Spisak elemenata i proizvođača se može pronaći na adresi https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti.

Takođe, u slučaju dodatnih pitanja i komentara u vezi sa postupkom prelaska na novi model fiskalizacije, možete ih uputiti i na adresu budiefiskalizovan@purs.gov.rs.

Poreska uprava je do sada odobrila čak 303 elemenata elektronskog fiskalnog uređaja. Spisak elemenata i proizvođača se može pronaći na adresi https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/registar-odobrenih-elemenata-efu.html kako bi se obveznici odlučili koji fiskalni uređaj će koristiti.

Takođe, u slučaju dodatnih pitanja i komentara u vezi sa postupkom prelaska na novi model fiskalizacije, možete ih uputiti i na adresu budiefiskalizovan@purs.gov.rs.

Napominjemo da je Poreska uprava u obavezi da nakon 01. maja 2022. godine postupa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš IB Interbilanz Consulting & Audit

Scroll to Top