Poresko savetovanje

IB Interbilanz usluge poreskog savetovanja nude rešenja specifična za klijenta koja uzimaju u obzir specifične okolnosti i zahteve klijenta.
Podržavamo naše klijente u strateškom planiranju poreza i pratimo ih kontinuirano. Takođe zastupamo klijente pred poreskim vlastima. Mi pomažemo u osnivanju kompanija, optimizaciji oporezivanja internacionalnih aktivnosti, udruživanju i restrukturiranju preduzeća. Analiziramo promene u zakonodavstvu i njihov potencijalni uticaj na naše klijente i razvijamo predloge za metode optimizacije poreza. Naš cilj je da smanjimo poreske troškove za klijente nudeći pojedinačna rešenja koja zadovoljavaju zakonske zahteve.
Naše usluge uključuju savete za izbor pravne forme, podršku u pripremi finansijskih projekcija i u svim pitanjima koja se odnose na investicije.
Naše tekuće usluge poreskog konsaltinga obezbeđuju poštovanje zakonskih zahteva, pravovremeno pripremaju klijente za nove propise i pomažu u optimizaciji poreskih obaveza. Takođe zastupamo klijente pred poreskim vlastima; pripremamo poreske prijave i pružamo pomoć u njihovoj pripremi. Pregledamo službene poreske prijave i pružamo savete o poreskim revizijama.
IB Interbilanz korisnicima nudi sveobuhvatnu podršku u svim poreskim procedurama i žalbama do najvišeg nivoa.

Rukovodilac poreskog odeljenja

060 7484941
gordana.kacavenda@interbilanz.rs

Ovlašćeni revizor, poreski savetnik i licencirani investicioni savetnik IB Interbilanz Consulting & Audit doo Beograd.
Gordana je član Komore ovlašćenih revizora Srbije od 2010 godine. Iste godine se pridružila IB grupi. Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti revizije, poreza, računovodstva, tržišta kapitala i spoljne trgovine.

Scroll to Top

Gordana Kačavenda – Rukovodilac poreskog odeljenja

Gordana Kačavenda je ovlašćeni revizor, poreski savetnik i licencirani investicioni savetnik IB Interbilanz Consulting & Audit doo Beograd.

Iskustvo i obrazovanje

Gordana je član Komore ovlašćenih revizora Srbije od 2010 godine. Iste godine se pridružila IB timu. Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti revizije, poreza, računovodstva, tržišta kapitala i spoljne trgovine. Gordana je i član Udruženja poreskih savetnika Srbije
Njen trenutni portfolio klijenata uključuje niz različitih preduzeća, proizvodnih, veleprodajnih, maloprodajnih, građevinskih, transportnih i finansijskih usluga. Većina klijenata su podružnice međunarodnih grupa.

Jezici

  • Srpski
  • Engleski