Naša procena podrazumeva više vrednosti za kupce

U vreme brzih promena, kompanije moraju da koriste alate orijentisane ka budućnosti i globalni pristup planiranju kako bi donosile bolje odluke. Revizija, poreski saveti i menadžment konsalting su sastavni deo IB Interbilanz usluga. Kao dugoročni partneri, podržavamo naše klijente i pružamo usluge i u inostranstvu. Od ideje do realizacije. Identifikujemo kritične faktore uspeha, pronalazimo potencijal za poboljšanje kako bismo optimizovali preduzetničke performanse i dali preporuke za specifične akcije.

Ključne poslovne odluke zahtevaju precizno planiranje. Kako bi se osigurao održivi poslovni uspeh, potrebni su preduzetnički pristupi i dugoročna strategija za sve oblasti kompanije.

Jedna od specijalnosti IB Interbilanza je izvanredan kvalitet saveta za retka posebna pitanja. Visok kvalitet je osiguran kroz specijalizaciju i profesionalnu kvalifikaciju zaposlenih IB Interbilanza i posvećenost naše kompanije obrazovanju i obuci.

Gordana-Kacavenda

Gordana Kačavenda
Direktor revizije i poreza

Ovlašćeni revizor, poreski savetnik i licencirani investicioni savetnik IB Interbilanz Consulting & Audit doo Beograd.
Gordana je član Komore ovlašćenih revizora Srbije od 2010 godine. Iste godine se pridružila IB grupi. Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti revizije, poreza, računovodstva, tržišta kapitala i spoljne trgovine.

detaljnije

Scroll to Top