Revizija

U vreme brzih promena, kompanije moraju da koriste alate orijentisane ka budućnosti i globalni pristup planiranju kako bi donosile bolje odluke. Revizija, poreski saveti i menadžment konsalting su sastavni deo IB Interbilanz usluga. Kao dugoročni partneri, podržavamo naše klijente i pružamo usluge i u inostranstvu. Od ideje do realizacije. Identifikujemo kritične faktore uspeha, pronalazimo potencijal za poboljšanje kako bismo optimizovali preduzetničke performanse i dali preporuke za specifične akcije.
Ključne poslovne odluke zahtevaju precizno planiranje. Kako bi se osigurao održivi poslovni uspeh, potrebni su preduzetnički pristupi i dugoročna strategija za sve oblasti kompanije.
Jedna od specijalnosti IB Interbilanza je izvanredan kvalitet saveta za retka posebna pitanja. Visok kvalitet je osiguran kroz specijalizaciju i profesionalnu kvalifikaciju zaposlenih IB Interbilanza i posvećenost naše kompanije obrazovanju i obuci.

Rukovodilac odeljenja revizije

vladimir.tomić@interbilanz.rs

Pre dolaska u Interbilanz, bio je na rukovodećim pozicijama u BIG4, kao i multinacionalnim kompanijama.
Poseduje dugogodišnje iskustvo u raznim industrijama (telekomunikacije, mediji, nekretnine, proizvodnja, obnovljivi izvori energije, igre na sreću, kao i softverske industrije).

Scroll to Top

Gordana Kačavenda – Rukovodilac poreskog odeljenja

Gordana Kačavenda je ovlašćeni revizor, poreski savetnik i licencirani investicioni savetnik IB Interbilanz Consulting & Audit doo Beograd.

Iskustvo i obrazovanje

Gordana je član Komore ovlašćenih revizora Srbije od 2010 godine. Iste godine se pridružila IB timu. Ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti revizije, poreza, računovodstva, tržišta kapitala i spoljne trgovine. Gordana je i član Udruženja poreskih savetnika Srbije
Njen trenutni portfolio klijenata uključuje niz različitih preduzeća, proizvodnih, veleprodajnih, maloprodajnih, građevinskih, transportnih i finansijskih usluga. Većina klijenata su podružnice međunarodnih grupa.

Jezici

 • Srpski
 • Engleski

Vladimir Tomić– Partner, Rukovodilac odeljenja revizije

Ovlašćeni računovođa i revizor (ACCA) sa 16 godina iskustva u finansijskom i menadžment izveštavanju i reviziji u različitim industrijama – telekomunikacije, mediji, nekretnine, proizvodnja, obnovljivi izvori energije, igre na sreću, kao i softverska industrija.

Prethodno radno iskustvo

Group CFO u GLA Grupi & Axel Capital Grupa, Beograd
NOVEMBAR 2018 — SEPTEMBAR 2023

Senior Manager, revizija u KPMG, Beograd
OKTOBAR 2007 — NOVEMBAR 2018

Jezici

 • Srpski
 • Engleski

Olga Glogovac – Rukovodilac odeljenja ljudskih resursa & poslovne administracije

Koordinacija i nadzor odeljenja ljudskih resursa & poslovne administracije.

Olga Glogovac je rukovodilac odeljenja ljudskih resursa & poslovne administracije u IB Interbilanz Consulting & Audit doo Beograd. Odgovorna je za svakodnevne poslove Odeljenja ljudskih resursa & poslovne administracije. U njene dužnosti spada i planiranje strategija za unapređenje poslovne saradnje.
Olga upoznaje zaposlene sa pravilima kompanije, priprema i sprovodi nova pravila i procedure u vezi sa radom i razvojem kompanije. Pruža podršku zaposlenima i komunicira sa matičnom kompanijom i klijentima.
IB timu se pridružila 2018. godine i ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti poslovne administracije i prevođenja. Ona vodi računa o poštovanju politike kompanije i propisa koji su doneti, kao i o tome da su u skladu sa važećim zakonodavstvom.
Njeno dosadašnje iskustvo u multinacionalnim kompanijama, kao i njene komunikacione veštine, timski rad, stalno samousavršavanje i posvećenost ispunjavanju obaveza, omogućavaju joj da pruži kvalitetne usluge našim domaćim i međunarodnim klijentima i doprinese uspehu kompanije.

Članstvo i kvalifikacije

 • Dipl.filolog. (professor nemačkog jezika, Filološki fakultet u Beogradu)
 • Član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Beograd
 • Sudski tumač/prevodilac za nemački i engleski jezik imenovana Rešenjem br. 740-06-1009/98-04 Ministarstva pravde Republike Srbije
 • Sertifikat za upravljanje ljudskim resursima (završen program HR Akademije)
 • Završene obuke u vezi sa procedurama usaglašenosti i antikorupcijom

Jezici

 • Srpski
 • Engleski
 • Nemački