Zakon o elektronskom fakturisanju

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

Zakon o elektronskom fakturisanju, koji je Narodna skupština donela 28.4.2021. godine i koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 44/2021, uređuje izdavanje, slanje, prijem, obradu, čuvanje, sadržinu i elemente elektronskih faktura, u transakcijama između:

  • subjekata javnog sektora,
  • subjekata privatnog sektora,
  • subjekata javnog i subjekata privatnog sektora.

Zakonom su definisani različiti rokovi za obaveznu primenu. Predviđa se da uvođenje elektronskih faktura bude fazno.

  • Od 1. maja 2022. godine počinje da važi obaveza privrednih subjekata privatnog sektora da izdaju e-fakture subjektima javnog sektora,
  • Od 01. jula 2022. godine obaveza subjekta javnog sektora je da izda e-fakturu subjektima privatnog sektora,
  • Od 01. januara 2023. godine počinje potpuna primena Zakona o elektronskom fakturisanju.

Blize informacije objavljene su na portalu https://www.efaktura.gov.rs/ .

Obaveza izdavanja elektronske fakture preko Sistema elektronskih faktura (SEF) postoji u transakcijama između javnog i privatnog sektora (korisnicima SEF – bez obzira da li je dobrovoljni ili obavezni korisnik).

Pod transakcijom se, u smislu Zakona, smatra transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade, koja se odnosi na isporuku dobara ili pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje, navodi se na sajtu paragraf.rs.

Zahtevi za plaćanje koji se ne odnose na promet dobara i usluga, kao što je zahtev za refundaciju troškova, ne podležu obavezi evidentiranja preko Sistema e-faktura.

Kada jedan korisnik Sistema elektronskih faktura izdaje račun licu koje nije korisnik SEF (jer nije iz javnog sektora niti privatnog sektora, a nije ni dobrovoljni korisnik), ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture preko SEF, ukazuju stručnjaci.

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš IB Interbilanz Consulting & Audit

Scroll to Top