Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasniku RS“, br. 6/2020 od 24. januara 2020. god.), čija je primena počela u februaru ove godine, propisuju se brojne obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala koje, između ostalog, uključuju donošenje odgovarajućih pravnih akata, pre svega, opštih akata (pravilnika) i liste kategorija, na koju nadležni arhiv daje saglasnost.

Član 14 Zakona prepisuje izradu sledećih normativnih akata:

  1. Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
  2. Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
  3. Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Rok za dostavu prepisa arhivske knjige i normativnih akata je 30.04.20022.god.

Ukoliko ste u statusu preduzetnika, udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica i predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta, kao ni arhivksu knjigu.

Skrećemo pažnju da su za kršenje obaveza iz ovog Zakona propisane novčane kazne kako za pravna lica, tako i za odgovorno lice u pravnom licu (za pravna lica do 2.000.000,00 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu do 150.000 dinara).

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju,

Vaš IB Interbilanz Consulting & Audit

Scroll to Top