Procene vrednosti


Procene vrednosti se kreću od procena pojedinačnih mašina i opreme do nekretnina i kompleksnih kompanija. Usluge procene koje pružajamo koriste se za finansijsko izveštavanje, transformaciju, kolateralno finansiranje, osiguranje, potencijalnu prodaju ili kupovinu, likvidaciju, spajanja i akvizicije itd. Godinama smo u kontaktu sa mnogim finansijskim institucijama i nalazimo se na listi njihovih preporučenih investicionih savetnika i nezavisnih tehničkih savetnika.
Specijalizovani smo za procenu vrednosti materijalne i nematerijalne imovine. Naša kompanija pruža usluge finansijske procene i procene osnovnih sredstava.
U mogućnosti smo da pružimo usluge u skladu sa novonastalim zahtevima tržišta i kontinuirano radimo na unapređenju naših usluga.
IB Interbilanz Valuation ima međunarodno iskustvo u ekspertizi, poznajemo i razumemo lokalne uslove i aktuelne tržišne trendove u Srbiji i širom regiona. Procene imovine se kreću od onih za pojedinačne mašine i opremu do nekretnina i složenih preduzeća.

ŠTA VAM NUDIMO

Finansijske procene
Poslovne procene
Naš profesionalni tim za procenu poslovanja ima veliko znanje o tržištu i nudi nezavisnu fer tržišnu procenu.
Ispitujemo i kvantifikujemo finansijske efekte poslovnih transakcija i analiziramo njihovu usklađenost sa strategijom kompanije.
Transferne cene
Izrađujemo dokumentaciju o transfernim cenama iz baze podataka AMADEUS koja je u skladu sa zahtevima poreske uprave.

Procena osnovnih sredstava
Procena vrednosti nekretnina
Naša kompanija je godinama u kontaktu sa većinom srpskih finansijskih institucija i nalazi se na njihovoj listi preporučenih stručnjaka za procenu vrednosti nekretnina i mašina i nezavisnih tehničkih savetnika.
Procena mašina i opreme
Pored srpskog tržišta, pripremili smo i procene u mnogim zemljama Centralne i Istočne Evrope u poslednjih četvrt veka, tako da su naše kolege stekle značajno međunarodno iskustvo i stručnost kako bi pomogli vašoj kompaniji da prevaziđe svakodnevne izazove.

Uroš Vukomanović
Rukovodilac usluga iz oblasti nekretnina

Uroš Vukomanović je licencirani procenjivač po zakonu Srbije, član upravnog odbora Društva procenitelja Srbije i član je MRICS-a.
Uroš ima preko 10 godina iskustva u industriji nekretnina..

detaljnije
Scroll to Top

Uroš Vukomanović – Rukovodilac savetodavnih usluga iz oblasti nekretnina

Uroš ima preko 10 godina iskustva u industriji nekretnina. Pre nego što se pridružio našem timu, radio je u Soravia Real Estate Development kao generalni direktor. Prethodno je takođe obavljao funkciju generalnog direktora u Colliers International i bio je  odgovoran za nekoliko zemalja u regionu jugoistočne Evrope. Uroš je radio i u UniCredit banci, kao menadžer odnosa u odeljenju za finansiranje projekata, kao i specijalista za procenu vrednosti u odeljenju za upravljanje kolateralima.

Sa Colliers Internationals, bio je uključen u nekoliko velikih projekata, od najveće procene portfolija fizičkih lica kao konsultant za kupovinu u 2015. godini, do nekoliko procena portfolija za međunarodne klijente, lokalne banke, kao i procene portfolija problematičnih kredita u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Uroš je vlasnik kompanije Calina, koja je nastavila neke od dugogodišnjih odnosa, obavljajući poslove procene za međunarodne klijente, kao što su procene komercijalne imovine za Histead Limited i Ashtrom, do procena portfelja lokalnih kompanija kao što je Inpharm, itd. U 2020. Kompanija Calina je takođe bila angažovana na pružanju podrške za procene portfelja Agencije za hartije od vrednosti i depozite (sa preko 50 pruženih procena vrednosti na računaru).

Kompanija Calina je takođe odobrena kao stručnjak za procjenu od strane KPMG-a i Narodne banke Crne Gore, za pregled kvaliteta aktive za banke KPMG će vršiti reviziju u procesu kako bi pregledao kvalitet i usklađenost sa međunarodnim standardima vrednovanja.

Uroš Vukomanović je licencirani procenjivač po zakonu Srbije, član upravnog odbora Društva procenitelja Srbije i član je MRICS-a.

Jezici

  • Srpski
  • Engleski