Pregledajte spisak poreskih obaveza za septembar 2023. godine.

05.09.2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.
Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.
Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Interbilanz-kalendar-Septembar-2023

11.09.2023.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO - Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.09.2023.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O - Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

15.09.2023

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PPOA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29.09.2023.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Scroll to Top