Startovala nova verzija portala E-porezi

Poreska uprava postavila je novu verziju aplikacije za rad E-porezi.
Pristupom na portal E- porezi dostupan je link za preuzimanje nove verzije aplikacije.

Portal „ePorezi“ predstavlja skup elektronskih servisa Poreske uprave Republike Srbije, koji omogućava svim poreskim obveznicima predaju elektronski potpisanih obrazaca poreskih prijava, praćenje statusa poslatih prijava, uvid u stanje na računima poreskog obveznika i dodelu/oduzimanje ovlašćenja za korišćenje elektronskih servisa. Cilj uspostavljanja portala „ePorezi“ je brže, lakše i jednostavnije ispunjavanje obaveza prema Poreskoj upravi. Ovaj sistem zadovoljava visoke standarde bezbednosti i omogućava siguran i nekompromitovan prenos podataka elektronskim putem.

Za pristup elektronskim servisima na portalu „ePorezi“ koristi se jedinstvena, specijalno dizajnirana aplikacija ePorezi, koju možete preuzeti sa sajta poreske uprave. http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html

Izvor: IPC

1 thought on “Startovala nova verzija portala E-porezi”

  1. Fantastic Info! But I m having some trouble trying to load your blog. I have read it many times just before and never gotten a thing like this, but now when I attempt to load some thing it just takes a bit whilst (5-10 minutes ) after which just stops. I hope i don???¨º?¨¨t have spyware or a thing. Does anyone know what the difficulty might be?

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Scroll to Top