Poreski kalendar za januar 2021

Pregledajte spisak poreskih obaveza za januar  2021. godine.

05. 01. 2021.

 • Достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу. Обавештење се доставља на Обрасцу ОЗУ
 • Oбавештење о закљученим уговорима о извођењу естрадног програма забавне и народне музике и других забавних програма.
 • Достављање извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом за претходни месец и уплата средстава. Извештај се доставља на Обрасцу ИОСИ – Извештај о извршавању обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

11. 01. 2021.

 • Подношење пореске пријаве и плаћање пореза на премије неживотних осигурања за претходни месец. Пријава се подноси на обрасцу ПП-ППНО
 • Пореска пријава пореза на премије неживотних осигурања.
 • Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ – Пореска пријава за порез на додату вредност.

15. 01. 2021.

 • Плаћање аконтације пореза на приходе од самосталне делатности за претходни месец
 • Плаћање аконтације доприноса на приходе од самосталне делатности за претходни месец
 • Плаћање доприноса за свештенике и верске службенике, за домаће држављане запослене у иностранству и за иностране пензионере за претходни месец
 • Подношење пореске пријаве и плаћање доприносa за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва за претходни месец. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОД-О – Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
 • Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ПДВ – Пореска пријава за порез на додату вредност.
 • Подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 за претходни месец ако је у том месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство
 • Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за четврто тромесечје 2020. године. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ПДВ – Пореска пријава за порез на додату вредност.
 • Подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 за четврти квартал ако је обвезник у четвртом кварталу испунио један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство.
 • Подношење захтева за промену пореског периода за који се предаје пореска пријава и плаћа ПДВ из календарског тромесечја у календарски месец. Захтев се подноси на Обрасцу ИЕПДВ.
 • Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец
 • Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца
 • Подношење пореске пријаве за обрачун акцизе за претходни месец, на Обрасцу ПП ОА.
 • Подношење пријаве о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец на Обрасцу ПП ОАЕЛ и плаћање акцизе.

29. 01. 2021.

 • Плаћање обрачунате акцизе за период од 01. до 15. дана у месецу
 • Достава пописних листи акцизних производа надлежној филијали за период од 01.01 до 31.12.2020. године.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top