Pečat više nije obavezan u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke donela je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, koji stupa na snagu 19. juna 2019. godine.

Donošenjem Pravilnika izvršena je dopuna uputstva ponuđačima kako da sačine ponudu, koje sada kao obavezan element sadrži i obaveštenje da prilikom sačinjavanja ponude upotreba pečata nije obavezna.

Na ovaj način su i postupci javnih nabavki usklađeni sa izmenjenim Zakonom o privrednim društvima, navodi se na sajtu Informativno-poslovnog centra.

Izvor: IPC

Izvor: Blic biznis