Mišljenje Ministarstva finansija

– po pitanju poreskog tretmana prenosa udela u rezidentnom pravnom licu koji je izvršen u statusnoj promeni sprovedenoj u Republici Austriji.

misljenje-ministarstvo_finansija