DONETI PRAVILNICI ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU – PRIMENA OD 2021. GODINE

Na osnovu ovlašćenje iz čl. 14. stav 2. tačka 1) i 2), čl. 17. stav 6, čl. 26. stav 1, čl. 20. stav 5. i čl. 30. stav 1. i 2. novog Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 73/19), ministar finansija doneo je nove pravilnike iz oblasti računovodstva koji su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 89/20, od 25. juna 2020. godine.  To su:

  1. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica;
  2. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  3. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica;
  4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  5. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica;
  6. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;
  7. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se od 2021. godine, tačnije:

  • Prvih 6 gore navedenih pravilnika primenjuje se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, a
  • Pravilnik o Registru pružalaca računovodstvenih usluga primenjuje se od 1. januara 2021).

Odredbe ovih novih pravilnika neće se primenjivati prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, već će njihova primena početi od sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top