Revizija

Naša procena podrazumeva više vrednosti za kupce

U vreme brzih promena, kompanije moraju da koriste alate orijentisane ka budućnosti i globalni pristup planiranju kako bi donosile bolje odluke. Revizija, poreski saveti i menadžment konsalting su sastavni deo IB Interbilanz usluga. Kao dugoročni partneri, podržavamo naše klijente i pružamo usluge i u inostranstvu. Od ideje do realizacije. Identifikujemo kritične faktore uspeha, pronalazimo potencijal za poboljšanje kako bismo optimizovali preduzetničke performanse i dali preporuke za specifične akcije.

Ključne poslovne odluke zahtevaju precizno planiranje. Kako bi se osigurao održivi poslovni uspeh, potrebni su preduzetnički pristupi i dugoročna strategija za sve oblasti kompanije.

Jedna od specijalnosti IB Interbilanza je izvanredan kvalitet saveta za retka posebna pitanja. Visok kvalitet je osiguran kroz specijalizaciju i profesionalnu kvalifikaciju zaposlenih  IB Interbilanza i posvećenost naše kompanije obrazovanju i obuci.

Usluge

  • Revizija pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, Statutarna i i IFRS
  • Revizija neprofitnih organizacija (NGO)
  • Due diligence
  • Revizije prema Zakonu o tržištu kapitala, kao što su revizije prospekata i slično
  • Posebne revizije (prilikom statusnih promena, spajanja, posebna revizija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima itd.)
  • Revizija sistema interne kontrole
  • Revizija za detekciju prevara – Forenzika
Scroll to Top