Procene vrednosti

Procena vrednosti

Procene vrednosti se kreću od pojedinačnih mašina i opreme do nekretnina i kompleksnih kompanija. Pružene usluge vrednovanja koriste se za finansijsko izveštavanje, transformaciju, finansiranje kolaterala, osiguranje, potencijalnu prodaju ili kupovinu, likvidaciju, spajanje i akviziciju, itd. Godinama smo bili u kontaktu sa mnogim finansijskim institucijama, a mi smo na listi njihovih preporučenih investicionih savetnika i nezavisnih tehničkih savetnika.

Usluge

Finansijske procene:

 • Određivanje vrednosti preduzeća
 • Procena nematerijalne imovine
 • Poslovno planiranje
 • Raspodela kupovne cene
 • Testiranje umanjenja vrednosti (IFRS, USGAAP)
 • AMADEUS istraživanje baze podataka i referentne studije za transferne cene

Vrednovanje fiksnih sredstava:

 • Procena vrednosti nekretnina
 • Nezavisni tehnički savet
 • Studije izvodljivosti
 • Tehnički Due Diligence
 • Vrednovanje mašina i opreme
 • Vrednovanje osiguranja
 • Preostale procene