Procene vrednosti

Procena vrednosti

Procene vrednosti se kreću od pojedinačnih mašina i opreme do nekretnina i kompleksnih kompanija. Pružene usluge vrednovanja koriste se za finansijsko izveštavanje, transformaciju, finansiranje kolaterala, osiguranje, potencijalnu prodaju ili kupovinu, likvidaciju, spajanje i akviziciju, itd. Godinama smo bili u kontaktu sa mnogim finansijskim institucijama, a mi smo na listi njihovih preporučenih investicionih savetnika i nezavisnih tehničkih savetnika.

Usluge

Finansijske procene:

  • Određivanje vrednosti preduzeća
  • Procena nematerijalne imovine
  • Poslovno planiranje
  • Testiranje umanjenja vrednosti (IFRS, USGAAP)
  • AMADEUS istraživanje baze podataka i referentne studije za transferne cene
  • Izrada studije odrzivog razvoja

Vrednovanje fiksnih sredstava:

  • Procena vrednosti nekretnina
  • Studije izvodljivosti
  • Vrednovanje mašina i opreme
Scroll to Top