Otvaranje namenskih računa za uplatu minimalnih zarada za privatni sektor

U skladu sa uredbom NBS o uplati bespovratnih sredstava privednim subjektima kao pomoć zbog posledica vanrednog stanja, dostavljamo Vam informacije u vezi sa otvaranjem namenskih računa za uplatu minimalnih zarada za privatni sektor.
Svi privredni subjekti iz privatnog sektora, uključujuci i preduzetnike, predstavništva stranih pravnih lica i organke stranih pravnih lica imaju pravo na sredstva.
Klijentima se otvara namenski račun za potrebe isplate sredstava i to: bez dokumentacije, oslobodjen od prinudne naplate i bez ikakve naplate naknada (za transakcije, gasenje, isplatu…), sredstvima mogu da raspolazu osobe sa KDPa osnovnog računa, sredstva mogu da se koriste samo za isplatu zarada fizičkih lica jer su sredstva-minimalac koji drzava uplaćuje pravnom licu u naredna tri meseca- maj, jun, jul.
Po zavrsetku subvencije ili gubljenjem prava na subvencuju – računi će se gasiti na osnovu naloga Poreske uprave. U tu svrhu banka otvora račune za tri tipa klijenta: pravna lica, preduzetnici, nerezidenti.
Od Poreske uprave će banka u tri navrata dobiti spiskove klijenata za koje treba otvoriti račun.
Otvaranje računa ide po grupama.
Prinudna naplata sa ovih računa biće izuzetna, samo u slucajevima kada se dobije obavestenje od Poreske uprave.
Suština je da se Vi kao klijenti izjašnjavate u Prijavama koje dostavljate Poreskoj upravi – na koju banku želite da vam se uplaćuju sredstva. Tu se zavrsava sva vaša aktivnost.
Poreska uprava dostavlja spiskove NBSu, a NBS poslovnim bankama. Na osnovu tih spiskova se po automatizmu otvaraju racuni, bez dodatne dokumentacije, sa važećim KDP koji važi za redovan tekući račun.

Otvaranje-namenskih-računa-za-uplatu-minimalnih-zarada-za-privatni-sektor

1.091 thoughts on “Otvaranje namenskih računa za uplatu minimalnih zarada za privatni sektor”

  1. Starting a content kind of like this one forced me to do some research and I found your post to be quite helpful. My page is centered around the idea of knowledge, fun and sharing. I wish you respectable luck with your site in the future and you can be sure I’ll be following it.