Poslovno savetovanje

Naše znanje i iskustvo podrazumevaju više vrednosti za klijente

U vreme brzih promena, kompanije moraju da koriste sve dostupne instrumente, i da preduzmu globalni pristup planiranju kako bi osigurali donošenje boljih odluka.Pored poreskog savetovanja i revizije, poslovno savetovanje je takođe ključna komponenta IB Interbilanz usluga. Kao dugoročni partneri, podržavamo naše klijente i pružamo usluge izvan granica Srbije. Od ideje do realizacije. Identifikujemo ključne faktore uspeha, pronalazimo potencijale za poboljšanje kako bismo optimizovali poslovna dostignuća i dali preporuke za konkretne akcije.

Temeljne preduzetničke odluke zahtevaju precizno planiranje. Obezbeđivanje trajnog poslovnog uspeha zahteva preduzetnički pristup i dugoročnu strategiju za sve oblasti poslovanja kompanije.

Jedna od IB Interbilanz specijalnosti je izvanredan kvalitet saveta koje nudi za retka specijalna pitanja. Visok kvalitet garantuje specijalizacija i stručna kvalifikacija zaposlenih  IB Interbilanz-a i posvećenost naše firme stalnom obrazovanju i obuci.

Usluge

 • Poslovna analiza i optimizacija uspeha
 • Poslovno planiranje: strateška poređenja, projekcije finansiranja i investicione odluke, uključujući investicije u imovinu i zapošljavanje kadrova
 • Menadžment računovodstvo i izveštavanje
 • Poslovni planovi i studije izvodljivosti
 • Procene kompanije
 • Planovi treninga i reorganizacija
 • Saveti i podrška za razgovore sa bankama
 • Budžetiranje uključujući stvarna / ciljna poređenja
 • Konsalting outsourcing projekata
 • Izračunavanje bez prekida
 • Saveti u izradi ugovora sa kompanijama
 • Pomoć u pripremi finansijskih aplikacija za start-up
 • Stručna mišljenja za nove poslovne objekte