Poslovno savetovanje

Naše znanje i iskustvo podrazumevaju više vrednosti za klijente

U vreme brzih promena, kompanije moraju da koriste sve dostupne instrumente, i da preduzmu globalni pristup planiranju kako bi osigurali donošenje boljih odluka.Pored poreskog savetovanja i revizije, poslovno savetovanje je takođe ključna komponenta IB Interbilanz usluga. Kao dugoročni partneri, podržavamo naše klijente i pružamo usluge izvan granica Srbije. Od ideje do realizacije. Identifikujemo ključne faktore uspeha, pronalazimo potencijale za poboljšanje kako bismo optimizovali poslovna dostignuća i dali preporuke za konkretne akcije.

Temeljne preduzetničke odluke zahtevaju precizno planiranje. Obezbeđivanje trajnog poslovnog uspeha zahteva preduzetnički pristup i dugoročnu strategiju za sve oblasti poslovanja kompanije.

Jedna od IB Interbilanz specijalnosti je izvanredan kvalitet saveta koje nudi za retka specijalna pitanja. Visok kvalitet garantuje specijalizacija i stručna kvalifikacija zaposlenih  IB Interbilanz-a i posvećenost naše firme stalnom obrazovanju i obuci.

Usluge

  • Poslovna analiza i optimizacija uspeha
  • Poslovno planiranje: strateška poređenja, projekcije finansiranja i investicione odluke, uključujući investicije u imovinu i zapošljavanje kadrova
  • Poslovni planovi i studije izvodljivosti
  • Procene kompanije
  • Plan restruktuiranja i reorganizacije
  • Saveti i podrška za razgovore sa bankama
  • Budžetiranje uključujući stvarna / ciljna poređenja
  • Konsalting outsourcing projekat
  • Saveti u izradi ugovora sa kompanijama
Scroll to Top