Poresko savetovanje

Savetodavne usluge specijalizovane za klijente

IB Interbilanz usluge poreskog savetovanja nude rešenja specifična za klijenta koja uzimaju u obzir specifične okolnosti i zahteve klijenta.

Podržavamo naše klijente u strateškom planiranju poreza i pratimo ih kontinuirano. Takođe zastupamo klijente pred poreskim vlastima. Mi pomažemo u osnivanju kompanija, optimizaciji oporezivanja internacionalnih  aktivnosti, udruživanju i restrukturiranju preduzeća. Analiziramo promene u zakonodavstvu i njihov potencijalni uticaj na naše klijente i razvijamo predloge za metode optimizacije poreza. Naš cilj je da smanjimo poreske troškove za klijente nudeći pojedinačna rešenja koja zadovoljavaju zakonske zahteve.

Naše usluge uključuju savete za izbor pravne forme, podršku u pripremi finansijskih projekcija i u svim pitanjima koja se odnose na investicije.

Naše tekuće usluge poreskog konsaltinga obezbeđuju poštovanje zakonskih zahteva, pravovremeno pripremaju klijente za nove propise i pomažu u optimizaciji poreskih obaveza. Takođe zastupamo klijente pred poreskim vlastima; pripremamo poreske prijave i pružamo pomoć u njihovoj pripremi. Pregledamo službene poreske prijave i pružamo savete o poreskim revizijama.

IB Interbilanz korisnicima nudi sveobuhvatnu podršku u svim poreskim procedurama i žalbama do najvišeg nivoa.

Usluge

  • Priprema poreskih prijava
  • Dokumentacija za transferne cene
  • Zastupanje u poreskim postupcima pred poreskim organima
  • Pregled službenih poreskih obaveštenja
  • Podrška za specifične zahteve
  • Informacije o relevantnim promenama
  • Podrška tokom poreskih revizija
  • Izrada žalbi
  • Zastupanje i saveti u vezi s fiskalnim postupcima
Scroll to Top