Nekretnine i Građevina

Jaki pozitivni trendovi

Pozitivan trend u nekretninama i građevinskoj industriji se nastavlja. Niske kamatne stope trenutno pomažu procvat. Posebno na dobrim lokacijama, cene nekretnina rastu.

IB Interbilanz se može osvrnuti na dugogodišnje iskustvo kao stručnjak za nekretnine i građevinsku industriju. Zajedno sa našim klijentima ispitujemo moguće izvore finansiranja i radimo na minimiziranju rizika.