Logistika

Transportna industrija: prilike i problemi su način funkcionisanja ove industrije

Transportna industrija i logistika suočavaju se sa velikim izazovima u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Kompanije moraju biti u stanju da izdrže veliki pritisak konkurencije. Rastuće cene energenata i tereta i time sužavanje marže često dovode do problema. Međunarodne kompanije su takođe suočene sa različitim i često zbunjujućim poreskim i carinskim propisima.

Ali industrija transporta i logistike takođe ima ogroman potencijal za rast. Nova poslovna područja, specijalizacije i optimizacija procesa stvaraju mogućnosti za održivi rast i veće prinose.

Naši stručnjaci za transport i logistiku iz IB Interbilanza imaju dugogodišnje internacionalno iskustvo, posebno u zemljama CIE i JIE. To je naša konkurentska prednost. Razvijamo individualne strategije i rešenja za naše klijente kako bismo održali nizak nivo poreza i razbili barijere. Naravno, IB Interbilanz nudi i širok spektar usluga u oblasti poreskog konsaltinga, revizije, outsourcinga, menadžment konsaltinga i korporativnih finansija.