Korporativne finansije

Korporativne finansije

Klijentima nudimo širok spektar usluga savetovanja o transakcijama i tržištu kapitala. Nudimo usluge spajanja i kupovine (kupovina i prodaja) uključujući procenu vrednosti, due diligence i upravljanje transakcijama. Naši stručnjaci takođe imaju iskustva u javnim i privatnim transakcijama na tržištu kapitala, kako kapitalnom tako i dužničkom finansiranju.

Usluge

  • Spajanja, akvizicije
  • Organizacija tendera
  • Due diligence
  • Finansiranje projekta, duga i kapitala
  • Usluge procenjivanja
  • Transakcije javnog i privatnog tržišta kapitala (ECM, DCM)