Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije

Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, kao deo paketa novih propisa u kojem su i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Javna rasprava o nacrtima zakona o obnovljivim izvorima energije je počela danas i trajaće do 9. februara. Novi zakon podrazumeva aukcije za dodelu premija i fid-in tarifa, usvajanje nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NEKP), pravno reguliše status podsticajnih mera i osnivanje energetskih zajednica.

U skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije 05 Broj: 011-366/2021-1

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu rudarstva i energetike na obrascu za učešće u javnoj raspravi putem elektronske pošte na i-mejl: biljana.mlinar@mre.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom: Javna rasprava o Nacrtu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Korišćenje energije iz obnovljivih izvora je u javnom interesu Republike Srbije i od posebnog značaja za Republiku Srbiju. U cilju ostvarivanja javnog interesa, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave donose strateške i druge dokumente, programe i planove za ostvarivanje ciljeva utvrđenih ovih zakonom i
obezbeđuju sredstva u svojim budžetima za ispunjenje obaveza utvrđenih ovim zakonom i strateškim dokumentima.

Načela su detaljnije razrađena po pojedinim oblastima i predstavljaju, kako se navodi u dokumentu, samo polaznu osnovu za diskusiju prilikom izrade nacrta zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije

Cilj novog zakona je promena sistema podsticanja koja je u skladu sa evropskim dokumentom Smernice za državne subvencije za energetiku i životnu sredinu. Do sada sistem podsticanja se zasnivao na garantovnom otkupu električne energije.

Podsticajne mere odnose se na:
1) hidroelektrane,
2) elektrane na biomasu,
3) elektrane na biogas,
4) vetroelektrane,
5) solarne elektrane,
6) geotermalne elektrane,
7) elektrane na biorazgradivi otpad,
8) elektrane na deponijski gas,
9) elektrane na gas iz postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda i
10) proizvodnja iz ostalih obnovljivih izvora energije.

Podsticaji se daju za električnu energiju proizvedenu u novoizgrađenim ili rekonstruisanim elektranama koje koriste obnovljive izvore energije.

U toku izrade nacrta zakona biće razmotrene sledeće podsticajne mere:

1) tržišna premija koja može biti fiksna ili plivajuća,
2) fid-in tarifa za mala postrojenja (elektrane ispod 500 kW i 3 MW za elektrane na vetar).

Novine u predlogu zakona:

Fid-in tarife i premije kao podsticaji:

Tržišna premija je vrsta operativne državne pomoći koja predstavlja dodatak na tržišnu cenu električne energije koju korisnici premije isporuče na tržište i koja se određuje u evrocentima po kWh u postupku aukcija. Tržišna premija obračunava se i isplaćuje na mesečnom nivou.

Fid-in tarifa je vrsta operativne državne pomoći koja se dodeljuje u obliku podsticajne otkupne cene koja se garantuje po kWh za isporučenu električnu energiju u elektroenergetski sistem u toku podsticajnog perioda. Fid-in tarifa može se steći za mala postrojenja i demonstracione projekte, u skladu sa ovim zakonom, podzakonskim aktom iz člana 47. ovog zakona. Fid-in tarifa obračunava se i isplaćuje na mesečnom nivou. Ministarstvo vrši dodelu prava na fid-in tarifu u postupku aukcija na osnovu raspoloživih kvota koje propisuje Vlada.

Proizvodnja električne energije iz OIE za sopstvenu potrošnju:

Na osnovu člana 59. krajnji kupac ima pravo da priključi elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutrašnje električne instalacije svog objekta za potrebe sopstvene potrošnje pri čemu instalisana snaga elektrane ne može biti veća od odobrene snage objekta krajnjeg kupca.

Kupac-proizvođač ima prava da:
1) proizvodi električnu energiju za sopstvenu potrošnju,
2) da skladišti električnu energiju i
3) da višak proizvedene električne energije isporuči u elektroenergetski sistem radi prodaje.
Kupac-proizvođač ima pravo na umanjenje računa u narednom obračunskom periodu, odnosno na naknadu od strane snabdevača za višak električne energije koje isporuči u elektroenergetski sistem.

Zajednice obnovljivih izvora energije:

Zajednica obnovljivih izvora energije (Član 60) je pravno lice koje se osniva u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni položaj udruženja i zasniva se na otvorenom i dobrovoljnom učešću svojih članova. Primarni cilj osnivanja Zajednice je korišćenje obnovljivih izvora energije za zadovoljenje energetskih potreba članova zajednice na održiv način koji obuhvata ekološke, ekonomske ili socijalne koristi za članove kao i za lokalnu zajednicu i društvo.

Inovativne tehnologije:

U cilju povećanja korišćenja energije iz obnovljivih izvora, mogu se podsticati tehnologije u ranom razvoju koje koriste nove obnovljive izvore, kao što je zeleni vodonik i drugi energenti (Član 80.). Zeleni vodonik može se koristiti u oblasti toplotne energije, saobraćaja i prirodnog gasa u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje energetika.

Izvor informacija: https://balkangreenenergynews.com/rs/ ; https://www.danas.rs/; http://dept.uns.ac.rs/

2 thoughts on “Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o obnovljivim izvorima energije”

  1. I used to be very pleased to search out this site.I needed to thank you for this nice read!! I positively having fun with every little little bit of it and Ive you bookmarked to take a look at new stuff you post. Anyway, in my language, there will not be much good supply like this. Have you considered promoting your blog? add it to SEO Directory right now 🙂 http://www.links.m106.com

  2. My panel creates just over 18 volts Hey Guys. Thanks for the solar info. I made a photo voltaic panel similar to you stated through the use of 36 cells in series. My panel provides just over 18 volts which is precisely what type I used to be after. Anyway, keep up the great work. This is now tremendous stuff. I have actually informed a couple of work mates about this and we are going to construct solar panels and market them for a neat profit. I will be able to allow you to understand how that goes too! Carl Mayne, Ontario, Canada

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Scroll to Top