Godišnji porez na dohodak građana za 2020.g.

Fizička lica koja su u prošloj godini ostvarila neto prihod veći od 2.987.424 dinara imaju obavezu da do
15. maja 2021. podnesu godišnju poresku prijavu PPDG-2R. Poreske prijave se podnose u pismenom ili
elektronskom obliku.
Poreski obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica rezidenti Republike Srbije
(uključujući i upućene radnike) i stranci rezidenti. Poreski rezidenti Srbije imaju obavezu da prijave svoj
svetski dohodak, a nerezidenti Srbije prijavljuju dohodak koji su ostvarili na teritoriji Srbije.
Oporezivanje se vrši po poreskim stopama od 10% (za oporezivi dohodak do 5.974.848 dinara) i 15%
(za oporezivi dohodak viši od 5.974.848 dinara).
Dohodak za oporezivanje se umanjuje za iznose propisanih ličnih odbitaka

  • za poreskog obveznika: 398.323 RSD
  • za svakog izdržavanog člana porodice: 149.371 RSD

Ukupni lični odbici ne mogu biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.
Mogućnost produženja roka za podnošenje poreske prijave:
U slučaju opravdanih razloga (bolest, odsustvovanje iz zemlje , nesrećni slučaj…) moguće je produžiti
rok za podnošenje godišnje poreske prijave za šest meseci. Potrebno je predate pisani zahtev poreskoj
upravi pre isteka roka za podnošenje prijave. Poreska uprava će u roku od pet dana od dana prijema
zahteva odlučiti o opravdanosti i doneti zaključak.
Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko pripremanja i podnošenja Vaše poreske prijave slobodno nas
kontaktirajte.

Godišnji-porez-na-dohodak-građana-za-2020.g.

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top