Hemijska i Farmaceutska industrija

Uverite se u naše znanje o Vašoj industriji

Ostati zdrav do starosti je jedan od glavnih ciljeva svakog čoveka. Dalje širenje zdravstvenog sistema je od velikog interesa za kreatore politike, kompanije i istraživače. Dodatne privatne zdravstvene usluge postaju atraktivnije i koriste ih sve veći segment stanovništva.

IB Interbilanz pruža usluge mnogim farmaceutskim kompanijama u poreskim pitanjima.