Finansijske institucije

Stalne promene kao izazov

Cela finansijska industrija i svi njeni segmenti su se suočili sa posebnim izazovima u prethodnom periodu. Banke, pružaoci finansijskih usluga i osiguravajuća društva će i dalje morati da se prilagođavaju promjenjivom ekonomskom okruženju, kao i brojnim regulatornim zahtevima u budućnosti.

IB Interbilanz nudi konsultantske usluge i podržava finansijske institucije, posebno u pogledu internacionalnih poreskih pitanja.