Novi pravilnik o elektronskom fakturisanju

Dragi poslovni saradnici,

Želimo da Vas obavestimo da je dana 01.01.2024. na snagu stupio  NOVI Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.

Isti možete naći u nastavku, a mi Vam navodimo najbitnije izmene:

Izvršeno je preciziranje i delimično promenjena pravila u pogledu obaveze elektronskog evidentiranja obračunatog PDV u SEF-u, od kojih se posebno ističe skraćen rok za evidenciju PDV-a sa početkom primene od 01.01.2024;

uvodjenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćanje pri uvozu dobara u SEF-u sa početkom primene posle 31.08.2024;

Prema našem mišljenju, skraćen rok od 10 dana po isteku poreskog perioda, se odnosi na obračun PDV-a počev od poreskog perioda koji počinje 01.01.2024.

Što znači da će mesečni PDV obveznici vršiti obračun januarskog PDV-a u SEF-u najkasnije do 10.02.2024, a kvartalni obveznici za Q1-2024 do 10.04.2024.

Obveznik koji je poreski dužnik u skladu sa članom 10 ZPDV-u (najčešće primljene usluge iz oblasti građevine preko 500.000,00 RSD i ino usluge) dužan je da u roku od 10 dana sačini Interni račun u skladu sa Pravilnikom o PDV-u član 196 za sve navedene usluge i isti evidentira u Pojedinačnoj evidenciji u SEF-u, a nama dostavi Interni račun i prateći dokument u prilogu (Ugovor sa dobavljačem na osnovu kog je sačinjen Interni račun, primljenu fakturu dobavljača, ili izvod banke na kom je evidentirana avansno plaćanje).

Odredbama člana 4 stav 6 Zakona definisano je da, ukoliko dođe do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračunatog PDV-a, korekciju možemo izvršiti do roka za podnošenje poreske prijave za PERIOD U KOME JE DOŠLO DO TE PROMENE, U OVOM SLUČAJU U FEBRUARU JE DOŠLO DO PROMENE, PA JE ROK ZA KOREKCIJU najkasnije 15.03.2024 za korekciju PDV 01/2024.

Posebno naglašavamo da je ovaj rok dat za korekciju greške ili do promene koja ima uticaj na evidentiranje obračuna PDV-a, ali ne i za propust u evidentiranju PDV-a!

U skladu sa članom 21. Pravilnika ako faktura, avansna faktura i dokument o povećanju nije izdata u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda za koji je nastala poreska obaveza u skladu sa ZPDV, u Pojedinačnoj evidenciji PDV za taj poreski period vrši se evidentiranje obračunatog PDV, a kao tip dokumenta navodi se tip dokumenta koji je trebao da bude izdat, a kao broj dokumenta navodi se „0“ (nula).

Ukoliko je posle isteka ovog roka izdata elektronska faktura iz stava 1 ili je došlo do druge promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračunatog PDV za određeni poreski period, u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura ili poreski period za koji je izvršeno elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a, koriguje se elektronsko evidentiranje obračuna PDV.

Korigovanje elektronskog evidentiranja obračuna PDV iz stava 2 vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je izdata elektronska faktura ili je došlo do druge promene tako što se iznos PDV iz stava 1 evidentira u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.

Srdačan pozdrav,

Novi pravilnik možete preuzeti na sledećem linku

Scroll to Top