Na Radnom doručku koji je organizovan dana 09.02.2023. „Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura – izazovi iz prakse“ koji se održao u hotelu Radisson u organizaciji Slovenačkog poslovnog kluba i IB interbilanz Audit & Consulting doo, članovima su se obratili Milena Mihajlović, kordinator SPK, direktor IB Interbilanz-a gospodin Filip Boršik, dok su predavanja na temu „Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura – izazovi iz prakse“ održali rukovodilac sektora računovodstva IB Interbilanz-a gospođa Vladana Knežević, kao i predstavnici Ministarstva finansija gospođa Irina Stevanović Gavrović, načelnik Odeljenja za porez na dodatu vrednost u Sektoru za fiskalni sistem i gospodin Vladimir Pejčić, rukovodilac Grupe za upravljanje sistemom elektronskih faktura u Sektoru za digitalizaciju u oblasti finansija.

U interakciji sa učesnicima skupa obrađene su sledece teme:
– Koja lica su, u skladu sa članom 4. Zakona o elektronskom fakturisanju, obveznici elektronske evidencije obračuna PDV-a kroz Sistem Elektronskih Faktura (SEF).
– Poseban akcenat je stavljen na temu da se, elektronska evidencija obračunatog poreza na dodatu vrednost (EEO PDV) ne odnosi na evidentiranje prethodnog poreza, već isključivo na poreske obaveze poreskog dužnika.
U vezi sa tim bliže su definisane obaveze Poreskog dužnika, kao i način na koji se može kroz EEO PDV izvršiti obračun PDV-a.
1. Objašnjene su glavne razlike između pojedinačne i zbirne EEO PDV kroz SEF.
2. Odgovoreno je na pitanja kada se promet vrši stranom pravnom licu, na koji način se isti evidentira.
Takođe, rešene su i dileme vezano za IZVOZ robe i ukazano da za sad UVOZ nije predmet evidencije u SEF-u.
Drugi deo panela su kolege iz Ministarstva finansija posvetili najčešćim nedoumicama sa kojima se privreda susretala do sada.
Najznačajnije smernice i nedoumice skupa razrešila je gospođa Irina Stevanović Gavrović, kroz direktne odgovore na pitanja članovima SPK-a, u daljem tekstu skrećemo pažnju na par najznačajnijih:
– Ukoliko pravno lice korisnik SEF-a izdaje elektronsku fakturu drugom korisniku SEF-a za promet izvršen u inostranstvu u skladu sa članom 11 i 12. ZPDV-u, za isti stavlja poresku kategoriju O. Ukoliko je primalac usluge lice koje nije korisnik SEF-a i ne postoji mogućnost izdavanja elektronske fakture, taj promet se ne evidentira kroz SEF.

– Ukoliko ste po članu 10 ZPDV-u poreski dužnik za primljenu uslugu od ino lica, ali bez naknade, u tom slučaju vršite EEO PDV kroz pojedinačnu prijavu.
– U slučaju primljene uplate pre izdavanja konačnog računa dužni ste da izdate EF-AVANS kroz SEF na dan kad ste primili sredstva, bez obzira da li je promet nastao u istom poreskom periodu kad i avans.
– Skrenuta je pažnja da dokument RAČUN-OTPREMNICA nije dokument koji je uređen zakonom o elektronskom poslovanju. I opet smo se podsetili da je otpremnica dokument koji prati robu i da na istoj ne treba iskazivati podatke iz članu 42.stav 4 tačka 6-8 ZPDV.
Napomenuto je da SEF predstavlja novi kanal razmene EF, a samim tim da EF u svom prilogu ne treba da sadrži i drugi dokument na kom je iskazan PDV, već je dat predlog da se umesto iskazanog PDV-a napomene da je isti obračunat i iskazan na EF.
I za kraj smo ostavili obećanje predstavnika Ministarstva finansija da se u budućem periodu reši tehnički problem knjižnog odobrenja i storno faktura, u delu u kome bi se zakonski akti o elektronskom poslovanju usaglasili sa Pravilnikom o PDV-u, i na taj način smanjili nepotrebnu papirologiju.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Scroll to Top